Ανακατασκευή κεντρικής νησίδας Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου

Ανακατασκευή κεντρικής νησίδας Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται χαρακτηριστικές φάσεις από τις εργασίες εγκατάστασης προκατασκευασμένων αμφίπλευρων στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεμα τύπου New Jersey στο οδικό τμήμα Ασπρόπυργος – Ελευσίνα. . Το τμήμα Ασπρόπυργος – Ελευσίνα της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. ....