Κατηγορία: Οδική Ασφάλεια

Ανακατασκευή κεντρικής νησίδας Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται χαρακτηριστικές φάσεις από τις εργασίες εγκατάστασης προκατασκευασμένων αμφίπλευρων στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεμα τύπου New Jersey στο οδικό τμήμα Ασπρόπυργος – Ελευσίνα. . . Οι εργασίες έγιναν στα πλαίσια σχετικής εργολαβίας της Περιφέρειας Αττικής που προσωπικά μελέτησα, δημοπράτησα και επέβλεψα. Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Συστήματα […]

Ημερίδα Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 27/2/2019 – Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων

Crash Test Video 1 – Test TB11 https://www.youtube.com/watch?v=AdnoVacLld8 Crash Test Video 2 – Test TB51 https://www.youtube.com/watch?v=qvwex4JWV04 Crash Test Video 3 – Test TB81 https://www.youtube.com/watch?v=lxlORl8LJ_4 Crash Test Video 4 – Test TB81 https://www.youtube.com/watch?v=8b6P3Pan6rc