Ηλεκτρομηχανική ρύθμιση ανάρτησης

Έχοντας πάρει φόρα με το project της ρύθμισης της δέσμης των προβολέων, είπα να ταλαιπωρήσω και
λίγο την πίσω ανάρτηση.

Στο μηχανάκι υπάρχει εγκατεστημένη μια Wilbers 640 με ρυθμιστή προφόρτισης.

Αφού τον ξεβίδωσα από τη βάση του και τον πήρα στο χέρι,

έβγαλα την περιστρεφόμενη χειρολαβή,

που κατέληγε σε ένα ορθοκυλινδρικό άκρο.

Η χειρολαβή είχε εσωτερικά δύο μεταλλικά σφαιρίδια, τα οποία δημιουργούσαν τα χαρακρτηριστικά
ηχητικά “κλικ” (δύο ανά στροφή) και μετρώντας τον αριθμό τους μπορούσες να ρυθμίσεις την ανάρτηση.
Ελλείψει των “κλικ” η ρύθμιση πλέον γίνεται μετρώντας τις στροφές του ρυθμιστή.

Επόμενο βήμα ήταν η κατασκευή κατάλληλης βάσης,

που φιλοξένησε τον ηλεκτροκινητήρα με τον διακόπτη του,

και είχε ειδικά διαμορφωμένο άκρο.

Η επιλογή του ηλεκτροκινητήρα έγινε μετά από προσδιορισμό της απαιτούμενης ροπής για την περιστροφή του ρυθμιστή μέσω δυναμόκλειδου. Ως ηλεκτροκινητήρας επιλέχθηκε αυτός.

Η ίδια βάση φιλοξένησε και το στέλεχος του ρυθμιστή προφόρτισης.

και μέσω του ειδικά διαμορφωμένου άκρου του ηλεκτροκινητήρα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου (:D).

Έπειτα η βάση τοποθετήθηκε στη θέση της

πίσω από τον αριστερό μαρσπιέ του επιβάτη.

Τέλος, κατασκευάστηκε κατάλληλη θήκη για τον ηλεκτροκινητήρα για να μη βρέχεται. Εδώ έδωσε ρεσιτάλ ηλεκτροσυγκόλλησης ο φίλος Χρήστος Μητσοτάκης από τη Νίκαια.

Κλείνοντας, θα ομολογήσω ότι αρχικός σκοπός του project ήταν να γίνει η ανάρτηση ηλεκτρονική
και όχι απλά ηλεκτρική. Έγινε προσπάθεια ώστε η μέτρηση και καταγραφή των στροφών του ρυθμιστή
να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά δυστυχώς δεν βρέθηκε σχετική διάταξη. Να επισημάνουμε ότι οι έτοιμες ηλεκτρονικές αναρτήσεις του εμπορίου είναι σχεδιασμένες και υλοποιημένες με σοφιστικέ τρόπο και εμπεριέχουν από την κατασκευή τους αισθητήρες μέτρησης στροφών, αποστάσεων, κλπ.