Υπενθύμιση φλας

Το γεγονός ότι ξεχνούσα αναμμένο το φλας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάποια μηχανάκια έχουν σχετική ακουστική υπενθύμιση, με οδήγησε στην προμήθεια του εν λόγω αξεσουάρ. Το αποτέλεσμα ήταν ποτέ ξανά ξεχασμένο φλας.

Υπενθύμιση φλας - Gvf.gr
Υπενθύμιση φλας - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: ebay