Τάπα λαδιού

Η αλλαγή της τάπας του λαδιού δεν είναι μόνο αισθητική αναβάθμιση, αλλά επιπλέον μειώνεται ο κίνδυνος κλοπής της, αφού συνήθως οι aftermarket τάπες ξεβιδώνουν με αλενόκλειδο.

Τάπα λαδιού - Gvf.gr
Τάπα λαδιού - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: MotoDiscovery   Stelpet   Uride