Σύστημα αυτόματης λίπανσης αλυσίδας Scottoiler

Η λίπανση της αλυσίδας είναι από τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο μηχανάκι και πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο, περιοδικότητα, αριθμό χιλιομέτρων και οπωσδήποτε μετά από κάθε πλύσιμο ή βροχή. Το σύστημα της Scottoiler απαλλάσσει από αυτή τη φασαρία και κυρίως λιπαίνει σωστά την αλυσίδα.

Σελίδα προϊόντος

Παρόμοια προϊόντα: δεν υπάρχουν