Σχάρα Κ49

Η σχάρα είναι γενικά μια απαραίτητη προσθήκη για τη βαλίτσα, καθώς δίνει τη δυνατότητα για μεταφορά όχι μόνο επιπλέον αντικειμένων, αλλά και ογκωδών που δε χωρούν στη βαλίτσα. Επειδή η Kappa δεν έχει σχάρα για την Κ49, αναγκάστηκα να καταφύγω στη σχάρα της Κ52 της ίδιας εταιρείας, αλλάζοντας το ύψος και την κλίση των στηρίξεων, ώστε να “κάτσει” σωστά.

Σελίδα προϊόντος

Σχάρα Κ49 - Gvf.gr
Σχάρα Κ49 - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: δεν υπάρχουν