Πρόσθετο έλασμα στο μπαράκι GPS

Και πάλι projectάκι DIY που προέκυψε κλασικά ύστερα από μετρήσεις, σχεδίαση CAD, κοπή σε laser, τρίψιμο και βάψιμο. Η αιτία προέκυψε από τον ανάγκη να εκμεταλλευτώ τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στη βάση στο μπαράκι GPS της TouraTech, προσθέτοντας μια επίπεδη επιφάνεια.

Πρόσθετο έλασμα στο μπαράκι GPS - Gvf.gr
Πρόσθετο έλασμα στο μπαράκι GPS - Gvf.gr