Πίσω φανάρι LED

Το κλασικό φανάρι της Suzuki (με συμβατικές λυχνίες) έχει αντικατασταθεί με αντίστοιχο LED, τόσο για λόγους μείωσης της κατανάλωσης ρεύματος, όσο και για λόγους αισθητικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. Στην πλακέτα (PCB) έχουν προστεθεί επιπλέον δίοδοι LED δια χειρός του φίλου MILT. Τέλος, πάνω από το φανάρι έχει προστεθεί διπλή ταινία LED, αναρτημένη σε κατάλληλη βάση στήριξης, που έχει συνδεθεί με flash strobe controller.

Σελίδα προϊόντος

Πίσω φανάρι LED - Gvf.gr
Πίσω φανάρι LED - Gvf.gr
Πίσω φανάρι LED - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: ebay