Μηχανισμός στήριξης συσκευών

Με τον εν λόγω μηχανισμό έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε σε σχεδόν οιοδήποτε σημείο της μηχανής συσκευές όπως κινητό, φωτογραφική, κάμερα, tablet, κλπ. Ως πατέντα είναι κατοχυρωμένη στη γνωστή RAM MOUNTS και αποτελείται από δύο τμήματα που φέρουν μπίλιες (συνήθως μίας ίντσας) που στερεώνονται στη μηχανή και στη συσκευή αντίστοιχα και έναν βραχίονα που συνδέει τις δύο μπίλιες και δημιουργεί μια διπλή χωρική άρθρωση.

Σελίδα βάσης   Σελίδα βραχίονα

Μηχανισμός στήριξης συσκευών - Gvf.gr
Μηχανισμός στήριξης συσκευών - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: δεν υπάρχουν