Μαγνήτες φίλτρου λαδιού

Είναι γνωστό ότι με τη χρήση στο εσωτερικό του κινητήρα δημιουργούνται ρινίσματα μετάλλου λόγω της τριβής. Τα ρινίσματα αυτά ανακατεύονται με το λάδι και φθείρουν τον κινητήρα και τα μέρη του. Χαρακτηριστικό της παρουσίας των εν λόγω ρινισμάτων είναι οι μαγνητικές τάπες των κάρτερ που συγκρατούν ένα ποσοστό τους. Στην αγορά υπάρχουν μαγνήτες που τοποθετούνται επί του φίλτρου λαδιού και συγκρατούν εκεί τα ρινίσματα. Οι μαγνήτες της FilterMAG δοκιμασμένα είναι οι καλύτεροι στο είδος τους.

Σελίδα προϊόντος

Μαγνήτες φίλτρου λαδιού - Gvf.gr
Μαγνήτες φίλτρου λαδιού - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: δεν υπάρχουν