Εσωτερικός φωτισμός Κ49

Απαραίτητο πρόσθετο στην Κ49 για νια μπορείς να βλέπεις το εσωτερικό της βαλίτσας σε συνθήκες έλλειψης φωτισμού.

Σελίδα προϊόντος: η Kappa κατάργησε τη σελίδα, μπορεί να βρεθεί ως “E106” από την Givi.

Εσωτερικός φωτισμός Κ49 - Gvf.gr
Εσωτερικός φωτισμός Κ49 - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: δεν υπάρχουν