Επέκταση μπροστινού φτερού

Δυστυχώς η μαμά Suzuki έκανε οικονομία στο μήκος του μπροστινού φτερού με αποτέλεσμα να μην είναι ικανό να συγκρατήσει λάσπες και πέτρες που πετάγονται από τη ρόδα στον κινητήρα. Έτσι, η επέκταση του μπροστινού φτερού είναι απαραίτητη όχι μόνο για λειτουργικούς / πρακτικούς λόγους, αλλά και για αισθητικούς.

Σελίδα προϊόντος

Επέκταση μπροστινού φτερού - Gvf.gr
Επέκταση μπροστινού φτερού - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: Moto Discovery