Διπλό σταντ

Το διπλό σταντ είναι απαραίτητο όχι μόνο για την καλύτερη στήριξη της μηχανής (στις περισσότερες των περιπτώσεων), αλλά και για την εκτέλεση εργασιών επισκευής / συντήρησης.

Σελίδα προϊόντος

Διπλό σταντ - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: Cosmo