Διαφανή φανάρια Κ49

Στα πλαίσια της επιχείρησης “ξεκοκκινίσματος” της πίσω όψης της μηχανής, αλλά και γενικότερα της αισθητικής αναβάθμισης, αντικαταστάθηκαν τα κόκκινα φανάρια της Κ49 με διαφανή της ίδιας εταιρείας.

Σελίδα προϊόντος: δεν υπάρχει, παρέχεται ως ανταλλακτικό

Διαφανή φανάρια Κ49 - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: δεν υπάρχουν