Δεματικά, ασφάλειες, κλπ

Από τα πιο σημαντικά μικροπράγματα που πρέπει να έχει κανείς μαζί του στη μηχανή είναι τα δεματικά (tie wraps) και οι ασφάλειες. Τα μεν δεματικά γιατί μπορούν να υποκαταστήσουν μια σημαντική βίδα ή παξιμάδι, απαραίτητα για την κίνηση της μηχανής, οι δε ασφάλειες γιατί αποκαθιστούν τη λειτουργία της μηχανής.

Σελίδα προϊόντος

Δεματικά, ασφάλειες, κλπ - Gvf.gr