Βάση Κ49 με παροχή ρεύματος

Προκειμένου να δοθεί ρεύμα στην Κ49, εγκαταστάθηκε κατάλληλη βάση με υποδοχή για βύσμα τριών επαφών.

Σελίδα προιόντος: καταργήθηκε   Νεότερη συμβατή βάση

Βάση Κ49 με παροχή ρεύματος - Gvf.gr
Βάση Κ49 με παροχή ρεύματος - Gvf.gr
Βάση Κ49 με παροχή ρεύματος - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: δεν υπάρχουν