Ασφαλειοθήκη

Η ύπαρξη μιας ασφαλειοθήκης στο μηχανάκι διαχειρίζεται σωστότερα το ρεύμα και κυρίως τα βραχυκυκλώματα. Όσοι έπαθαν γενικό blackout εξαιτίας ενός χαζοβραχυκυκλώματος καταλαβαίνουν τι εννοώ. Στο εμπόριο μπορούν να βρεθούν και εξελιγμένες ασφαλειοθήκες με ηλεκτρονικά κυκλώματα προστασίας, εγώ προτίμησα μια απλή.

Ασφαλειοθήκη - Gvf.gr

Παρόμοια προϊόντα: ebay